Самоврядування

Структурна схема учнівського самоврядування 

Учнівське самоврядування – це спосіб та принципи організації учнівського колективу, що забезпечує комплексний підхід до виховання учнів шляхом їх залучення до усвідомленої систематичної участі в справах ліцею, групи, до вирішення важливих життєвих питань життя усього колективу.

В нашому ліцеї учнівське самоврядування

  • вирішує проблеми розвитку діловитості, дбайливості, самостійності, відповідальності,
  • задовольняє потреби учнів у самостійності, індивідуальній та колективній діяльності;
  • ставить учнів у позицію організаторів і виконавців прийнятих ними самостійних рішень;
  • активізує самостійність і відповідальність учнів не тільки по лінії включення їх в управлінську діяльність, але й за рахунок ускладнення розв’язуваних ними завдань;
  • підсилює роль особистісного фактора в розвитку управлінської культури, цивільної відповідальності за свої дії, справи і вчинки.

Діяльність учнівського самоврядування нашого ліцею — це реальний процес, що складається із сукупності дій і функцій. Цей процес керований. Управління діяльністю учнівського самоврядування здійснюється за допомогою конкретизації цілей, розширення провідних видів діяльності, педагогіч­ного забезпечення коригування і відносин співробітництва.

Для стимулювання ефективності педагогічного керівництва учнівського самоврядування  ми керуємося  наступними правилами:

1.  Співпрацювати з учнями, враховуючи їх природне прагнення до самостійності, незалежності, бажання проявити свою ініціативу і самодіяльність.

2. Відповідно до рівня розвитку учнівського колективу поступово змінювати тактику, управління, розвивати демократію, самоврядування, громадську думку і на вищих рівнях розвитку колективу вступати у стосунки співробітництва з вихованцями.

3. Координувати виховні впливи колективу. Показником правильного керівництва учнівським самоврядуванням є наявність у колективі здорової громадської думки з найважливіших питань життя колективу.

4.Притримуватись контролю, самоконтролю, корекції.

5. Вчити учнів терпляче ставитися до недоліків в інших, пробачити нерозумні дії, нанесені образи.

6. Становище учня залежить від норм і стандартів прийнятих у колективі стосунків, морально – ціннісних орієнтацій.

7. Постійно турбуватись про зміну характеру і видів колективної діяльності, що дозволяє ввести учнів у нові стосунки.

Норми поведінки і традицій є важливим компонентом, що вибудовує  виховну систему як реальне втілення в життя навчального закладу тих моральних цінностей, що становить мету системи. Формування традицій ліцею досягається співпрацею педагогів та учнів у спільній діяльності. Традиційні ліцейські свята мають свої особливості. Традиції народжуються поступово, з ініціативи учнів та педагогів, які висувають ідеї, пропозиції, ставлячи ті чи інші виховні завдання.

Головне – задовольнити природне бажання учнів самим вирішувати, яким має бути зміст їхнього життя, поставити їх в умови бути відповідальними за все: за ліцей, товаришів, надавати їм реальні, а не формальні права у вирішенні справ, участь у педрадах, у плануванні роботи, у визначенні системи заохочень і покарань учнів, у вирішенні конфліктів.

З метою демократизації управління на початку навчального року формуються органи учнівського самоврядування в групах та по ліцею.

Це дає змогу залучити більшість учнів до різноманітних видів діяльності навчального закладу, а також до управління справами колективу.

Участь у роботі групи і ліцею дає можливість кожному учню реалізувати свій творчий потенціал, організовувати, планувати, оцінювати результати своєї діяльності, а також формувати вміння та навички управлінської діяльності, стосунків взаємоповаги, співробітництва між учнями та педагогами.
За рішенням учнівської конференції затверджено 6 комісій  Ради учнівського самоврядування:

– комісія з питань навчання та професійної підготовки;

– комісія з питань дисципліни і порядку;

– комісія з питань спортивної роботи;

– комісія з питань культмасової роботи  «Дозвілля»;

– комісія з питань соціального захисту учнів;

– комісія з питань організації побуту учнів.

Для надання методичної допомоги в роботі комісій учнівського самоврядування призначені педагоги-консультанти (Рада кураторів). Важливою умовою функціонування органу учнівського самоврядування в ліцеї є постійний контакт та взаємодія з викладачами, майстрами виробничого навчання, адміністрацією ліцею. Структура учнівського самоврядування дає можливість проявити себе в організації та проведенні заходів, направлених на патріотичне та національне, екологічне, естетичне, духовне, моральне, трудове виховання, в спортивних конкурсах та участі в спортивних змаганнях, днях здоров’я, пропаганді здорового способу життя при проведенні позакласних заходів, правових заходах, тренінгів соціальної адаптації для учнів – сиріт та учнів з девіантною поведінкою, які знаходяться на обліку за правопорушення або схильність до протиправних дій.

Робота учнів у комісіях та центрах учнівського самоврядування сприяє вихованню почуття господаря ліцею, групи, вміння співпрацювати на принципах рівності, гласності, демократизму.

Учнівське самоврядування ліцею надає можливість кожному учневі реалізувати свої здібності в самостійно обраному напрямі. Крім того, у процесі постійного залучення учнів до участі в суспільному житті формуються певні риси:
• Уміння самоорганізувати будь-яку справу й участь у ній інших;
• Почуття власної гідності;
• Об’єктивність та толерантність при вирішенні суперечливих питань;
• Комунікабельність, порядність у стосунках з оточуючими;
• Готовність прийти на допомогу, захистити права людини й громадянина.
Участь у роботі учнівського самоврядування АПАЛ, надає можливість для самоактуалізації особистих здібностей, розвитку в учнів соціальної активності, активної громадянської позиції, усвідомлення себе як громадянина демократичного суспільства.

Комісія з питань навчання та професійної підготовки

працює над покращенням навчання учнів ліцею, підвищення рівня їхньої професійної підготовки, сприяє розвитку інтересів учнів до вивчення усіх навчальних предметів. Проводяться рейди-перевірки виконання учнями практичної частини програми. З учнями з низьким показником навчальних досягнень проводяться збори, вивчаються причини не успішності, пропозиції щодо їх усунення. Члени комісії беруть шефство над учнями, які мають недостатній рівень знань, допомагають викладачам у проведенні предметних тижнів, проведенні позаурочних заходів. Сприяють залученню учнів до роботи в предметних гуртках, гуртках технічної творчості, конкурсах професійної майстерності, виставках технічної творчості. Вирішують питання відзначення відмінників навчання та призерів конкурсів. Основне завдання комісії – виховання розуміння того, що отримані знання, уміння і навички у навчальному процесі дають змогу у майбутньому добре працевлаштуватися, бути потрібним на ринку праці.

Комісія з питань дисципліни і порядку

 сприяє дотриманню учнями правил поведінки, правил внутрішнього розпорядку навчального закладу. Організовує щоденне чергування в навчальних кабінетах, лабораторіях, майстернях. Проводять профілактичну роботу з учнями, що мають шкідливі звички. На засіданнях Ради профілактики виступають з пропозиціями до штабу профілактики правопорушень і злочинів з питань негативної поведінки учнів. Бере шефство над учнями, схильними до правопорушень,  участь у підготовці й проведенні лінійок ліцею.

 Комісія з питань спортивної роботи

 організовує та проводить спортивні змагання, декади здоров’я, тренінги пропаганди здорового способу життя, конкурси плакатів «В здоровому тілі – здоровий дух». Традицією стало проводити  конкурси «Червона Калина», «Козацькі забави» в ліцеї та на районному рівні, де учні виборюють призові місця.

Комісія з питань культмасової роботи

веде активну підготовку до організації традиційних свят: до Дня знань, до Дня працівників сільського господарства, Дня працівників освіти, до Дня української писемності та мови, «День святого Валентина», оглядів художньої самодіяльності, випускного вечора. Організовує виставки робіт, виробів декоративно-ужиткового мистецтва, композицій овочів та квітів. Члени учнівського самоврядування є активними учасниками літературного гуртка. Під керівництвом консультанта члени комісії є екскурсоводами в народознавчому музеї «Дідусева хата». Проводилася пошуково-дослідницька робота щодо подій голодомору 1932-33 років, зустрічі зі свідками цих подій. Комісія випускає тематичні стінгазети, вітальні листівки. Учні взяли шефство та надають посильну допомогу ветеранам війни та праці. Щомісячно проводять відвідування ветеранів вдома, допомагають по господарству,  організовують поздоровлення до свят.

Комісія з питань організації побуту учнів

щомісячно проводить рейди-огляди санітарного стану та умов проживання в гуртожитку. Контролює санітарний стан житлових кімнат, бере участь в оформлені «Екрану санітарного стану», надає допомогу в естетичному оформлені кімнат, побутових приміщень. Бере участь у проведенні рейдів-перевірок стану організації харчування учнів, акцій щодо впорядкування території ліцею та прилеглої території. Щорічно активістами груп проводиться озеленення території ліцею, вони дбають про внутрішньо-естетичне оформлення. Приймає участь в вирішені питань поселення та виселення учнів з гуртожитку. Проводить роз’яснювальну роботу щодо обов’язків та прав учнів. Контролює чергування учнів по поверхах. Проводить роботу по збереженню державного майна учнями.

Комісія з питань соціального захисту учнів

Члени комісії сприяють в організації оздоровлення та дозвілля  учнів. Кожен рік проводиться оздоровчий турпохід. Учні мають можливість відпочити на морі.

ЗАКОНИ для УЧНІВ АПАЛ

1. Закон точного часу (пунктуальності).

Намагайся приходити своєчасно, без запізнень, цінуй свій та чужий час.

2. Закон ввічливих відношень.

Ніщо не коштує так дешево і не ціниться так дорого, як ввічливість.

3. Закон відповідальності.

Учні завжди повинні відповідати за свої вчинки, тому дій так, щоб потім не було соромно. Пам’ятай, що педагогічний колектив теж несе відповідальність за твоє життя, здоров’я і вчинки. Нерозумна поведінка дуже часто стає причиною конфліктів. Намагайся уникнути цього.

4. Закон такту.

Навчись толерантному відношенню до людей. 

5. Закон рівності.

Усі учні мають рівні права і обов’язки. Не має добрих чи поганих людей. Кожна людина відрізняється своєю особистістю, вона така, яка є і має право на повагу, як кожен з нас.

6. Закон здорового способу життя.

Навчання і здоровий спосіб життя не сумісні зі шкідливими звичками.

7. Закон інформації.

Класний керівник і майстер виробничого навчання завжди повинні бути проінформовані про місце перебування ввірених йому учнів.

8. Закон свободи вибору.

Учні вільні у ліцеї приймати активну участь у його діяльності, у роботі органів учнівського самоврядування, у виборі захоплень, кола спілкування, у всьому тому, що не суперечить Законам і правилам внутрішнього розпорядку.

9. Закон взаємності.

Потрібно ставитись до інших так, як би ви хотіли, щоб ставилися до вас.

10. Закон прощення.

Навчись вибачати інших і будуть вибачати тебе.

11. Закон посмішки.

Бути доброзичливим, частіше посміхайся.

Добрий настрій – запорука здоров’я та успіху.

12. Закон любові та добра.

Кожна жива істота, особливо людина, потребує любові та доброго відношення.

13. Закон сіяння та жатви.

Що „посіє” людина в житті, то і „пожинати” буде, тільки вдвічі більше.

14. Закон успіху і позитивного мислення.

Позитивне мислення неодмінно приведе вас до успіху у будь-якій діяльності. Прагніть до успіху! Будьте успішними!

  Щорічно колектив учнів оновлюється на третину. У зв’язку з цим важливою функцією учнівського самоврядування є передача першокурсникам традицій та позитивного досвіду, який допомагає учням з перших днів навчання усвідомлювати себе часткою великого колективу, бережно відноситись до результатів діяльності своїх попередників.

Таким чином, уся робота в ліцеї направлена на формування особистості учнів через розвиток ініціативи, рівноправності і самостійності, це дає позитивні результати.

Педагогічний колектив, працюючи з учнями, повинен пам’ятати, що не можна підміняти учнів там, де вони самі можуть справитися, необхідно мати витримку, терпіння і готовність підтримувати ідеї учнів, ініціативи, спиратися на них, важливо уміти поважати рішення учнів і допомагати їм їх реалізовувати, потрібно уникати прямого тиску, навіть тоді, коли думки та дії здаються помилковими, старатися роз’яснювати, переконувати, вчити бачити не тільки зовнішню сторону, явні прояви всіх і кожного, але і пізнавати ціннісні уявлення, спонукальні мотиви, очікування, інтереси, настрої для створення умов самореалізації і саморозвитку учнів. Можливості самоврядування передбачають сформованість у свідомості вихованців намірів і умінь безконфліктного життя у суспільстві, поваги до прав і свободи кожної особи.

Робоче засідання лідерів учнівського самоврядування

17 жовтня 2013 на базі Херсонського вищого професійного комерційного училища відбулось робоче засідання лідерів учнівського самоврядування професійно-технічних навчальних закладів області. На засідання був запрошений лідер учнівського самоврядування Архангельського професійного ліцею Олександр Рябуха.

Особлива увага розвитку учнівського та студентського самоврядування приділяється у соціальних ініціативах Президента України Віктора Януковича «Діти – майбутнє України».

Учасників засідання привітав директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту ХОДА Андрій Яценко. Він зазначив, що активна робота в органах учнівського самоврядування не лише гарний досвід, а й реальна допомога значно покращити роботу навчальних закладів та підвищити соціальну активність всіх учнів. Крім того, Андрій Анатолійович побажав молодим лідерам натхнення та прагнення до самовдосконалення. І особливо відмітив важливість ролі учнівського самоврядування для розвитку країни в цілому.

Учасники зібрання обговорили результати роботи учнівських рад своїх ПТНЗ та обмінялись досвідом. Також було обрано президента, двох заступників та секретаря обласної учнівської ради професійно-технічних навчальних закладів Херсонської області.

 

ПРАВИЛА УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

1. Сміливіше внось свої пропозиції задля прийняття колективного рішення.

2. Не бійся, що вносиш ідеї прості, з банку ідей відберемо золоті.

3. Думку викладай розважливо, якщо потрібно – повтори.

4. Часу не марнуй, пропозиції внось коротко і ясно.

5. Чітко втямиш – краще зробиш.

6. Погодився легко – не означає, що сприйняв глибоко.

7. Не думай, що ти в чомусь переважаєш друзів, і не смій задаватись.

8. Довіру треба розуміти так: все перевіряється ділом, турботою і дружбою.

9. Перш ніж прийняти рішення, навчись бездоганно його виконувати.

10. Усяке діло вінчає результат. Не соромно помилятись. Соромно не вміти виправлятись.

11. Зауваження приймаються, пропозиції виконуються.

12. Твори, фантазуй сміливіше– шукай шляхів виконання рішень.

13. Не відкладай на завтра вирішення того питання, яке необхідно і можна вирішити сьогодні.

14. Прийняв рішення – виконуй! Доручив іншим – довіряй! Перевіряючи –  допомагай.

ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ:

• Надихати на справи.

• Підтримувати будь-яке починання.

• Поважати думку інших.

• Довіряти і не поспішати.

• Переконувати і бути впевненим у правоті.

• Дивитись на проблеми з точки зору товаришів.

• Радити, але не нав’язувати.

• Надихати, а не пригнічувати.

• Підтримувати, а не критикувати.

• Поважати, але в жодному разі не принижувати.

• Не вимагати від інших того, чого не вимагаєш від себе.

• Справу робити, а не керувати.

• Створити гарну репутацію своїм товаришам.

• Визнавати свою неправоту швидко і рішуче.

• Не звинувачуй ні в чому інших.

• Не сперечатись – супереч – не кращий спосіб з’ясування стосунків.

• Поважати думку інших.

•Боятися не діла, а бездіяльності та байдужості.

Акція «чистий четвер»,  під час якої учні та працівники ліцею подбали про чистоту клумб, узбіч доріг прилеглих до  території ліцею.

2013-11-06 11.41.10   IMG_1832  OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Анонс

Бажаємо здоров’я, добра, довголіття,
Хай вистачить щастя на ціле століття!
Хай скрізь буде лад – на роботі, в сім’ї,
І радість на серці, і хліб на столі.
Хай сміхом й веселістю повниться хата,
Родина хай буде здорова й багата!
І мрій, і бажань, і наснаги творити,
Щоб серцю хотілося жити й любити!
Хай учні шанують, повагу дарують,
Злагода й мир у житті хай панують!

Наш путівник

Онлайн тестування з ПДР

Архів новин

Рубрики

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Besucherzahler real russian women, who needs real men and real feelings
счетчик посещений
НА ВЕРХ
темы для wordpress